Út- és Közműépítés

Tevékenységeink

Cégünk alapítói 1998 óta foglalkoznak mélyépítéssel. Tevékenységünk út építéssel kezdődött, és a megrendelői igényekhez alkalmazkodva fokozatosan bővült, így ma már foglalkozunk útépítéssel, közműépítéssel, parképítéssel, épületbontással, földmunkával és hulladékszállítással.

Útépítés, térburkolás, parkosítás

– közterületi utak, kerékpárutak, parkolók, járdák építése földmunkával teljes rétegrenddel

– külterületi mezőgazdasági utak építése

– parképítések, sétányépítések

Szennyvízcsatorna hálózat gravitációs és nyomott rendszerek, átemelők építése:

– lakóparkokhoz, ipari kereskedelmi létesítményekhez úthálózat építése

– vezeték-kiváltások, rekonstrukciók

Nyíltárkos és zártrendszerű csapadékvíz elvezetés:

– települések közterületi csapadékvíz elvezetése

– ipari, kereskedelmi létesítmények csapadékvíz elvezetése

– útépítések járulékos vízépítési munkái

– mederrendezés, töltésépítés

Ivóvíz hálózatok, ipari vízhálózatok építése

– lakóparkok, ipari, kereskedelmi létesítmények ivóvíz hálózatának kiépítése

– ivóvízvezeték, tűzivíz vezeték kiváltások rekonstrukciók